gelisimakademidergisi@gmail.com

Yazım ve Yayın İlkeleri

Uluslararası Gelişim Akademi Dergisi (Ugad)
Makale Yayım İlkeleri Ve Yazım Kuralları

UGAD Örnek Makale Şablonu'nu indirmek için tıklayınız...

Genel İlkeler
 1. Uluslararası Gelişim Akademi Dergisi uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 sayı olarak çıkmaktadır. Derginin özel ve ek sayıları da çıkabilmektedir.
 2. Uluslararası Gelişim Akademi Dergisi, mimarlık disiplinleri, tasarım, sosyal ve beşeri bilimler, spor bilimleri ve sanatla ilgili kuram ve yaklaşımları etkileşimli, disiplinler arası çalışmalar yoluyla ele alan araştırma, derleme, inceleme ve tanıtma gibi içeriklere sahip bilimsel metinleri elektronik ortamda yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler yayınlar. Ayrıca, başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.
 3. Uluslararası Gelişim Akademi Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.
 4. Uluslararası Gelişim Akademi Dergisi’ne Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını www.gelisimakademi.org adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak buradan göndermeleri gerekir.
 5. Uluslararası Gelişim Akademi Dergisi’nin elektronik sistemine yazının eklenmesi başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.
 6. Yayın süreci elektronik ortamda gerçekleşir.
 7. Yayınlanması için gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
 8. Uluslararası Gelişim Akademi Dergisi’ne (International Journal of Development – Academy) gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
 9. Uluslararası Gelişim Akademi Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
  Değerlendirme Süreci
 1. Uluslararası Gelişim Akademi Dergisi’ne dergi sistemi aracılığıyla makale eklendikten sonra editör kontrolünden geçen makale 3 kişilik bir değerlendirme kuruluna gönderilerek hakem süreci başlatılır.
 2. Gönderilen çalışmalarda yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Hakem sürecinden geçerek yayınlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayın aşamasında editörler tarafından eklenecektir.
 3. Dergi sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya alan editörleri tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.
 4. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.
 5. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir.
 6. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.
 7. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 20 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.
 8. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.
 9. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.
 10. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.
 11. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.
 12. Yazım Kuralları ve Biçimsel Özellikler
 13. Dergiye gönderilen özgün makalelerin 150 – 300 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır.
 14. Makalelerde yapılan atıflar için metin içerisinde bütünlüklü bir standart gözetilmesi amacıyla APA sistemi kullanılmalıdır.
 15. KAYNAKÇA başlığı kullanılan kaynakların listesi verilmelidir. Kaynakça yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.
 16. Yazılara üst – alt bilgi ve sayfa numarası verilmez.
 17. Satır numarası tüm belge için verilmelidir. (Her sayfada yenilenmemelidir)
 18. İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişki olan farklılıklar dışında TDK’nın yazım ve imla kılavuzu esas alınır.
 19. Yazıların sayfa düzeni:
Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir.) Üst, alt ve sağ kenar boşluk:  3 cm Sol Kenar Boşluk:  3,5 cm Yazı Tipi: Times New Romans Yazı Boyutu: Başlıkta 12, metinde 12, özetlerde ve anahtar kelimelerde 10, kaynakça ile görsel/tablo bilgilerinde 10 ve dipnotlarda 9 punto Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 6 nk Paragraf Girintisi: Blok Satır Aralığı: 1 ULUSLARARASI GELİŞİM AKADEMİ DERGİSİ KAYNAKÇA YAZIMLAR Tek isimli kitap Soyad, A. (Yayım Yılı). Kitabın Adı. Yayın şehri: Yayımcı. İki-Üç Yazarlı Kitap Soyad, A.; Soyad, A.; Soyad, A. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayın Şehri: Yayımcı. Çeviri Kitap Soyad, A. (Yayım Yılı). Kitabın Adı (Çev.,/Haz.,), Yayım Şehri, Yayımcı. Yazarı Belirtilmemiş Kitap Eserin Adı (Yayım Yılı). Yayım Yeri: Yayımcı. Editörlü Kitapta Bölüm Soyad, Ad, (Yayım Yılı), “Bölüm Adı”, (Ed. Editörün Adı Soyadı) Kitabın Adı, Yayım Yeri Tez Soyad, Ad, (Tarih), Tezin Adı, Enstitü, Yayın Yeri. Makale Soyad, A. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Cilt-Sayı, Yayın Yeri, Sayfa numarası. Çok Yazarlı Makale Soyad, A.; Soyad, A., (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, cilt-sayı bilgisi, Yayın Yeri, Sayfa numarası. Sempozyum/Konferans/Bildiri Soyad, ., (Tarih). “Bildiri Adı”, Etkinliğin Adı, Etkinlik Tarihi, Editör (varsa) Yayımlayan, Sayfa Aralığı, Etkinliğin Yeri Ansiklopedi maddesi Soyad, A. (Tarih). “Madde Hali”, Ansiklopedinin Adı, C:, Yayımlayan, s.(sayfa aralığı), Yayınlanma Yeri. Gazete yazısı Soyad, A., “Yazının Başlığı”, Gazetenin Adı, Tarih. DİĞER KAYNAKLAR Kurumsal WEB sayfası / Kurum Adı, Web Adresi
Bu web sitesi içeriği T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “Gelişim Erzurum Dergisi ve Uluslararası Gelişim Akademi Dergisi Adlı Süreli Yayınların Geliştirilmesi” isimli proje kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk “Palandöken Gelişim Derneği” ’ne aittir ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini içermez.

Gelişim Akademi Dergi © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.